Kaj je agility?

Agiltiy je rekreacija in zabava tako za psa, kot za vodnika. Beseda 'agility' v angleškem jeziku pomeni spretnost, gibčnost, delavnost. Idealen je za pridobivanje in vzdrževanje kondicije psa in vodnika. Temelji na zaupanju in navezanostjo med vodnikom in psom. Je odličen način kako zaposliti in utruditi psa, da vam zaradi odvečne energije ne bo nagajal.

   

A Blue Pearl Of The Holy Mountain

Kdo lahko sodeluje?

Agility je ena redkih kinoloških športnih disciplin, v kateri lahko sodelujejo vsi psi, tako rodovniški kot nerodovniški, le kvalifikacij za svetovna prvenstva se lahko udeležijo le psi z rodovnikom. S psom lahko začnemo tekmovati, ko dopolni 15 oz. 18 mesecev (odvisno od države), pri starosti vodnikov ni omejitev. Vodnik mora biti član kluba oz. društva, ki je včlanjeno v Kinološko zvezo Slovenije.

Na vseh uradnih tekmovanjih se tekmuje v treh velikostnih kategorijah: S (small) za pse s plečno višino pod 35 cm, M (medium) za pse s plečno višino med 35 in 43 cm in L (large) za pse s plečno višino nad 43 cm.

Pravila

Psi tekmujejo v dveh razredih ( agility, jumping ) ter v treh nivojih ( A1, A2, A3) v vsakem nivoju pa so razdeljeni po velikosti : S, M in L. Sodnik pred pričetkom tekmovanja postavi progo z ovirami na poligonu, namenjenem za tekmovanje, katero mora vodnik s svojim psom v čim krajšem času, z čim manj napakami izdelati.

Posamezne napake so ocenjene s petimi kazenskimi točkami (rušenje ovir, izogibanje ovir, preskok kontaktnega polja oz. cone). Zmaga najhitrejši pes z najmanj kazenskimi točkami. Prekoračitev standardnega časa se kaznuje s kazenskimi točkami (1 točka na 1 sekundo). Neupoštevanje vrstnega reda ovir, ki ga pripravi sodnik, trikratno izogibanje ovir ali prekoračitev maksimalno dovoljenega časa vodi do diskvalifikacije.

A Blue Pearl Of The Holy Mountain

Ovire

Skok (enojni ali dvojni):

Psi jih morajo preskočiti iz v zaporedju, ki ga v naprej določi sodnik. Rušenje palice je ocenjeno s petimi kazenskimi točkami. Če gre pes pod palico ali mimo skoka, dobi peti kazenskih točk, oviro pa je potrebno takoj ponavljati in pravilno izdelati, drugače sledi diskvalifikacija.

A Blue Pearl Of The Holy Mountain

Zid oz. stena:


Deluje kot višinski skok - psi ga morajo preskočiti, pri tem pa ne smejo porušiti polkrožnih elementov položenih na vrhu zidu. V primeru, da jih poruši, mu sodnik dodeli pet kazenskih točk.

A Blue Pearl Of The Holy Mountain

Obroč oz. guma:


Deluje kot višinski skok - psi morajo skočiti skozi obroč. Napačno izdelana ovira (npr. preskok verige na levi ali desni strani gume) se oceni s petimi kazenskimi točkami, oviro je potrebno takoj ponavljati in pravilno izdelati, drugače sledi diskvalifikacija.

A Blue Pearl Of The Holy Mountain

Daljinec:


Daljinski skok - psi ga morajo skočiti v daljino in ne višino. Sestavljen je iz nizkih pručk, ki se jih pes pri preskoku ne sme dotakniti oz. po njih hoditi. Če pes pručko prevrne, dobi pet kazenskih točk, če pa oviro narobe izdela (npr. hodi po njej), jo je potrebno ponavljati, drugače sledi diskvalifikacija.

http://obayshelties.blogspot.com

Palisada:


Plezalna ovira v obliki črke A. Pes jo mora preteči oz. preplezati, tako da se ob vstopu in izstopu vsaj z eno taco dotakne kontaktnega polja oz. cone. Cona je označena z drugo barvo (npr. rdečo), visoka 106 cm. Za preskok cone sodnik prisodi tekmovalcu pet kazenskih točk.

Seivita Antey

Most:


Most je ožja in daljša različica palisade. Pes se mora prav tako ob vstopu in izstopu vsaj z eno taco dotakne kontaktnega polja oz. cone. Cona je označena z drugo barvo (npr. rdečo), visoka 90 cm. Preskok cone se oceni s petimi kazenskimi točkami.

Seivita Antey

Gugalnica:


Gugalnica je deska, ki jo pes s vojo težo prevaga, ko steče čez. Na začetku in koncu ima dve kontaktni polji oz. coni, ki se jih mora pes dotakniti vsaj z eno taco, drugače se dobi pet kazenskih točk. Pes prav tako ne sme zapustiti gugalnice, dokler se le ta ne prevaga in z drugim koncem dotakne tal. Če pes prej odskoči je kazen prav tako pet kazenskih točk.

Seivita Antey

Slalom:


Je sestavljen iz dvanajstih palic. Pes mora v slalom vstopiti tako, da je prva palica na njegovi levi strani. Napačen vstop ali izpuščena palica se kaznuje s petimi kazenskimi točkami. Slalom mora biti pravilno izdelan do konca preden nadaljujemo s tekom na naslednjo oviro, drugače sledi diskvalifikacija.

Over The Top Prokseny

Ohlapni oz. pokriti tunel:


Polkrožni tunel iz trdega materiala se konča s ponjavo iz blaga. Pes vstopi v tunel na togi strani, izstopi pa tako, da se prerine skozi par metrov ohlapnega blaga.

Over The Top Prokseny

Togi tunel:


Okrogel tunel v obliki fleksibilne cevi, ki je lahko ravna ali upognjena v obliki črke U. Pes mora vstopiti v tunel skozi vhod, ki ba sodnik vnaprej določi. Če pes vstopi skozi napačno luknjo, sledi diskvalifikacija.

Over The Top Prokseny

Miza:


Pes mora skočiti na mizo in na njej počakati 5 sekund v poljubnem položaju (lahko ga tudi menja). Če skoči z mize prezgodaj, ga sodnik kaznuje s petimi kazenskimi točkami, ovira torej ni pravilno narejena in jo je treba ponavljati - neupoštevanje tega se kaznuje z diskvalifikacijo.

A Blue Pearl Of The Holy Mountain

 

 

    povzeto po http://www.agility-slo.com (uradna spletna stran slovenskega agilityja)

                   http://www.kavalir.si/kavalir_agility.html

                   http://kd-skofjaloka-zelezniki.net/